Oturum Aç
Oturum Aç
Gezinti Bağlantılarını AtlaUzaktan Eğitim Programları Portalı > Kimya Teknolojisi Önlisans Programı
Kimya Teknolojisi Önlisans Programı Web Sitesine Hoşgeldiniz!

Kimya Teknolojisi Programı, bir önlisans programı olup öğrenim süresi dört yarıyıldır. Teorik dersler güz ve bahar dönemlerinde uzaktan öğretim yoluyla öğrenciye aktarılmakta, uygulamalı dersler ise yaz aylarında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvarlarında yürütülmektedir. Teorik derslerin sınavları güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları olmak üzere dört kez oturumlu olarak yapılmakta ve öğrenciler bu sınavlara bağlı oldukları büroların bulunduğu illerde katılmaktadır. Uygulamalı derslerin ara ve dönem sonu sınavları ise bu derslerin yaz aylarında Anadolu Üniversitesi’nde yürütülmesi sırasında yapılmaktadır. 

Programdan mezun olan öğrenciler; endüstride işletme, kalite-kontrol ve kimyasal analiz laboratuvarlarında, sağlık kuruluşlarının ilgili laboratuvarlarında ara eleman olarak çalışabilmektedir. Ayrıca bu programı tamamlayan öğrenciler, koşulları sağlamaları halinde, dikey geçiş yoluyla Kimya veya uygun başka bir bilim dalında lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Kimya Teknolojisi Önlisans Programı, halen birçok üniversitenin Meslek Yüksek Okullarında yürütülmekte olan programlardan biridir. Dünya ve ülke nüfusunun sürekli artışına paralel olarak insanların temel ihtiyaçları da artmakta, dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik kurum ve kuruluşlarda kimyasal analiz yapabilecek ara eleman eksikliği de günden güne daha fazla hissedilmektedir. Diğer yandan bu program, Kimya Lisans ve Lisansüstü öğretim için temel oluşturacak, bu programı tamamlayan bir öğrenci koşulları sağlaması halinde dikey geçiş yoluyla Kimya veya uygun başka bir bilim dalında lisans eğitimine devam edebilecektir.

Bu programda temel kimya bilgisine sahip kimya, çevre ve tıbbi alanlardaki analiz, kalite kontrol, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Kimya Teknolojisi Programı’nın ders programı, kimyanın ve aletli analizin temel konularını laboratuvar teknikleri ve uygulamaları ile vurgulayarak öğretecek dersler içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Kimya Teknolojisi Programı’nda teorik dersler, uzaktan öğretim formatına göre yazılmış kitaplar ile interaktif danışmanlık, e-ders, e-kitap, e-ödev gibi uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak verilmektedir. Laboratuvar dersleri ise yüz-yüze eğitim formatında yürütülmektedir.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı kapsamındaki Matematik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri isimli derslerin yürütülmesinde Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinin sırasıyla Matematik ve Fizik Bölümlerinden, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri ve Yabancı Dil derslerinin yürütülmesinde ise üniversite içindeki ilgili birimlerden destek alınmaktadır. Bunun yanında, bu programın uzaktan öğretim formatına uygun olarak yürütülebilmesi için üniversitenin ilgili birimlerinden TV programı, ders meteryali hazırlanması gibi konularda teknik ve teknolojik destek alınmaktadır.​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Bilgi 
 

2016-2017 öğretim yılı itibariyle Uzaktan Eğitim Programlarında ödev uygulaması kaldırılmıştır.
Yeni öğretim döneminizde başarılar dileriz.


Bilgi 

 

2016-2017 Güz Dönemi Kayıt Yenilemeler Başladı

Kayıt yenileme işlemleri  26.09.2016 Pazartesi - 07.10.2016 Cuma tarihleri arasında yapılabilecektir.​


Bilgi 
 ​​​​​

Kılavuzlar

Bu program için hazırlanan kılavuz, tanıtım ve broşürleri kullanarak programın genel yapısı, uzaktan eğitim ortamları ve ideal çalışma yöntemi vb. gibi pek çok konuda detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Program kapsamında hazırlanan kılavuzların en güncel sürümlerini bu bölümden takip edebilirsiniz. 

 Danışmanlık

 
e-Ödev 

 

Öğrenciler yayınlanan ödevlere ya da derse ilişkin sorularına destek almak amacıyla danışmanlarıyla e-posta aracılığıyla iletişim kurabilirler.

Detaylar
​​​​
 

 Ödevler

 
e-Ödev 

1. ve 2. Sınıf derslerinde her dönem, her derse ait 2'şer ödev bulunmaktadır.  Ödev notlarınıın %20'si başarı notunuzhesaplanırken kullanılacaktır.

e-Ödev Sistemi aracılığıyla göndereceğiniz bu ödevler ile ilgili bilgileri kılavuzda bulabilirsiniz.​

 

Detaylar
​​​
Yunus Emre Öğrenme Portalı e-Sertifika Programları Türkçe Sertifika Programları Açıköğretim e-Öğrenme Portalı